Søndagsmøte

SØNDAGSSAMLING


holdes noen søndager i måneden kl. 18.00. Se program


Her samles vi til forkynnelse, sang, bønn, misjon og fellesskap. I blant har vi misjonsfester o.l. disse kveldene.