Diakoni og samtale

DIAKONI OG SAMTALE


Livet byr på mange utfordringer, og enkelte ganger kan noe kjennes tungt å bære alene.

 

Å be om samtale kan være det som bidrar til at du arbeider deg gjennom en utfordrende livssituasjon.  

 

Vi ønsker å hjelpe mennesker til å komme frem til funderte og ansvarlige valg, med målsetting om å finne livsglede og håp.  I samtalene er kristen tro og etikk en god rettesnor og et godt fundament.

 

 

Vi møter alle mennesker med omsorg og respekt, uavhengig av livssyn eller livssituasjon.

 

Vi ser at en åpen, støttende og reflekterende samtale kan bidra til å styrke livstolkning og livsmestring.

 

Våre sjelesørgere har taushetsplikt.  Gi beskjed om du ønsker samtale med en mann eller kvinne.

 

Kontakt Diakoni- medarbeider og ansvarlig for forbønn/sjelesorg.

 

Anne Nordberg Haug på Mobil: 46857922


Hanne Mette Gullord på mob: 41679849