Fast givertjeneste

FAST GIVERTJENESTE,- GAVER OG ØKONOMI:

Forsamlingen er avhengig av inntekter fra gaver og fast givertjeneste.  Disse midlene brukes til driften av Misjonshuset og foreningens arbeid. Vi støtter også ytremisjon og Normisjon sentralt ved bl.a å gi 10 % av kollekter videre til regionen.


For å kunne drive og utvikle vårt arbeid, trenger vi din støtte. Støtt arbeidet med å

være med å gi! Dette kan gjøres som kollekt, gaver og fast givertjeneste.


Det beste for Hamar Normisjon er å ha faste givere, da dette gir

forutsigbarhet i planlegging og gjennomføring av aktiviteter.


Ønsker du å bli med på fast givertjeneste kan du benytte skjemaet du finner lenger

ned på denne siden.


Har du spørsmål kan du kontakte Trond Rønning på 

mobil: 454 50757 

epost: trond_ronning@hotmail.com


Han vil gi deg veiledning slik at registreringen blir korrekt.


Ved fast givertjeneste har du også mulighet for skattereduksjon for det du gir.

Kryss av i skjemaet om du ønsker dette.


Du finner også skjema for fast givertjeneste på Misjonshuset.

 

Vil du støtte arbeidet i Hamar normisjon og gi gave til arbeidet, bruk kontonummer :

1800 28 09695


eller gave til fornying av Misjonshuset, bruk kontonummer : 

1822 33 36287


Skjemaet under går til kasserer som sjekker at alt er riktig. 

Er det behov for avklaringer kontakter han deg.


 
 
 
 
1 gang per mnd
Hver 3 mnd /kvartal
Hver 6 mnd / Halvår
Hver 12 mnd / Årlig
 
200 kroner
400 kroner
800 kroner
1000 kroner
1500 kroner
2000 kroner
3000 kroner
4000 kroner
5000 kroner
 
 
JA jeg ønsker skattefradrag på mine gaver