Om Hamar Normisjon

OM HAMAR NORMISJON


Hamar Normisjon er tilknyttet Normisjon region Øst og er organisert som en forening. Det er et eget styre som velges på årsmøtet - foreningens høyeste organ.


Hamar Normisjon eier og driver Misjonshuset på Hamar. Lokalene kan leies av andre til møter, minnesamvær, kurs og selskap ol.


Informasjon om Normisjon og region Øst finner du her:


Normisjon.no


Normisjon region Øst


ACTA region Øst