Gudstjeneste

GUDSTJENESTE


Det arrangeres gudstjeneste flere søndager i måneden kl 18.00


Skriftlesning og preken over dagens tekst(er).


Vi har en enkel liturgisk ramme. Innholdet kan variere, men forbønn, sang, misjons glimt, nattverd, enkelt barne opplegg og kirkekaffe er kjente og kjære elementer.