Cellegruppe

CELLEGRUPPE


Dette er for deg som ønsker et mindre fellesskap.  Her er det mulig å dele personlige ting, levd liv og trosspørsmål med hverandre.  Bibel og bønn er viktig i dette

fellesskapet.


Det er både mannsgrupper og kvinnegrupper.


Ønsker du å være med i en gruppe? Ta kontakt med Anne Nordberg Haug på

mob. 468 57 922.