Hyggetreff

HYGGETREFF


Arrangeres første torsdag hver måned kl. 11.00.


Det er et åpent arrangement beregnet for pensjonister og andre som har mulighet å møtes på formiddagstid. Variert program i lett og ledig stil.


God bevertning og en god prat er viktig.